ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแอพ WiNG จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว
สมาชิกตกลงและยินยอมให้แอพ WiNG เก็บข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้กับระบบในเครือที่เกี่ยวข้องกับแอพ WiNG Connect
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ ระบบจะแสดงข้อมูลของคุณเฉพาะที่จำเป็น ให้กับร้านค้าที่คุณอนุญาติเท่านั้น
เงื่อนไขการสะสมคะแนน และการแลกรับของรางวัล เป็นไปตามที่แต่ละร้านกำหนด
สมาชิกยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละร้านกำหนด เช่น ประวัติการเป็นสมาชิก ประวัติการซื้อสินค้า รายการโปรโมชั่นในช่วงเวลา หรือสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
WiNG เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบส่งเสริมการขายทางการตลาดเท่านั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ไม่รวมถึงสินค้าและโปรโมชั่นของทางร้าน เช่น คุณภาพของสินค้า ปริมาณ ราคา เงื่อนไขการสะสมแต้ม ของรางวัล วันหมดอายุของบัตร ฯลฯ
สมาชิกยินยอมให้มีการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ และโปรโมชั่นจากแอพ WiNG และร้านค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ (สมาชิกขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางที่กำหนด)
ระบบอาจจะมีการขอยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
การสมัครสมาชิกของแอพ WiNG จะใช้วิธีการ Login ด้วยระบบ Facebook Login, Google Login หรือ Apple Login เมื่อ Login ด้วยระบบใดระบบหนึ่งแล้ว ไม่สามารถ โอน ย้าย ข้อมูลทุกชนิด รวมถึงคะแนนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปยังบัญชี Login อื่นได้
ระบบอาจจะมีการขออนุญาติ ให้สมาชิกเปิด GPS เพื่อยืนยันพิกัดว่าสมาชิกใช้สิทธิ์ที่ร้านนั้นจริง
การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องใช้งานผ่านแอพ WiNG เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอเพื่อขอรับของรางวัลได้
สมาชิกสามารถขอยกเลิกการใช้บริการแอพ WiNG ได้ทุกเมื่อ แต่แอพ WiNG ไม่สามารถคืนหรือโอนแต้มที่ค้างอยู่ในระบบกลับคืนไปให้ในรูปแบบอื่นหรือแอพอื่นได้
กรณีที่พบว่ามีการทุจริต แอพ WiNG มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีนโยบายการคืนแต้มที่ค้างอยู่ในระบบในทุกกรณี (สมาชิกสามารถขอโต้แย้งและขอให้ทำการตรวจสอบได้ และให้ถือว่าคำตัดสินของเจ้าหน้าที่แอพ WiNG เป็นอันสิ้นสุด)